Woman strangled to death in Korangi

KARACHI: The body of a woman, who was strangled to death, was found in Korangi area of the metropolis on Monday.

According to rescue sources, the body of the 25-year-old woman, Zari, wife of Adnan, was found in Korangi 3-1/2. …