جوائنټ کيسيون انټرنيشنل په هند کې د روغتیا پاملرنې کیفیت او د ناروغ خوندیتوب وده کوي

پروګرام د عملیاتي اتلتیا او د ناروغانو پاملرنې کې د باورلیک په رول تمرکز کوي اوکبروک، ایلینوایس، ۳۱ جولائي ۲۰۱۸/پي آرنيوزوائير/ جوائنټ کيسيون انټرنيشنل يا…