سي اے ايس د ۶۰ مليونه سنګ ميل ترسره کولو نه ورسته په ۱۸ مياشتو کښے ۷۰ ملينه کيمياوي شي رجسټرډ کړو

ايشيائي هيوادونو نه راغلي پيټنټس دَ کيمياوي اسرارونو راه بري سرچيني په توګه خپل حيثيت له دوام ورکړي کولمبيا ، اوهائيو، ۷ دسمبر ۲۰۱۲/ پي…